..ขอขอบพระคุณทุกแรงใจ ที่ส่งเข้ามาใน วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ยอดรวมบริจาค 39,238,116 ล้านบาทถ้วน สำหรับท่านที่ต้องการร่วมส่งกำลังใจ สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"..
BREAKING NEWS:
 
banner
บำรุงขวัญทหาร
ร่วมบริจาค
สายธารใจให้ชีวิต
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยบริจาคทุนทรัพย์ เป็นเงินสด เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ในนาม
"มูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์"

โอนเงินผ่าน บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาราชเทวี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 044-1-33222-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักนานาเหนือ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 000-0-12147-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
บัญชีประเภทเผื่อเรียก
เลขที่ 96-9602-20-283778-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักเพชรบุรี
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-4-05279-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 001-7-88999-9
ชื่อบัญชี "สายธารใจให้ชีวิต"
...............................................
หรือ บริจาคโดยตรงได้ที่ มูลนิธิบำรุงขวัญ
ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หมายเลขโทรศัพท์โทร 02-354-5993,
02-354-5997
...............................................
หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน กลับมามูลนิธิฯ ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ร่วมสนับสนุนมูลนิธิบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
 
 
Discography:  ผลงานด้านการประพันธ์คำร้อง
menu1
 
 
บทเพลง "พระมาตามหาราชินี"

          หยาดฝนพรำฉ่ำใจไทยทั้งชาติ ดุจดังหยาดน้ำพระทัยอันใหญ่ยิ่ง
          พระแม่คือหลักชัย ไทยพักพิง อุ่นกล้าจริง พระบารมีจักรีวงศ์
          พระย่างเหยียบ แดนใดคลายวิโยก ที่เคยโศกก็สุขได้ดังใจประสงค์
          ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งจำนง ราษฏร์ธำรงเกษมสันต์ทุกวันคืน

พระหัตถ์ทิพย์ทรงพิทักษ์รักงานศิลป์ ชุบชีวินคนยากไร้ให้เริงรื่น
ศิลปาชีพทรงสืบสานงานยั่งยืน ชนชมชื่นช่วยชี้ชัดวัฒนธรรม
คนเจ็บป่วยแสนยากไร้ไข้สาหัส พระทรงจัดแพทย์ช่วยชุบอุปถัมภ์
พระดุจแสงประทีปทองช่วยส่องนำ พระก่อธรรมเกื้อศาสน์อยู่คู่ธาตรี

          ทรงห่วงใยเหล่าทหารอันชาญกล้า ผู้ปกปักพสุธาเพื่อศักดิ์ศรี
          พระการุณย์จารึกอยู่คู่ฤดี แสนเปรมปรีดิ์ดื่มด่ำน้ำพระทัย
          ขออัญเชิญเทวัญทุกชั้นฟ้า คุณพระไตรรัตนาค่ายิ่งใหญ่
          ขอจงดลพรสวัสดิ์ พิพัฒน์ชัย ถวายไท้พระมาตามหาราชินี

                                                  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

          ประพันธ์คำร้องโดย  ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
          ประพันธ์ทำนองโดย  บริษัท แกรมมี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)บทเพลง "เทพสิริกิติ์สยามศรี"

ประจงคำจากใจใสพิสิฐ
แค่ ธ เทพสิริกิติ์สยามศรี
สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี
ต่างมาลีราษฎร์ดวงมาลย์พานพุ่มพวง
          ธ ทรงดุจพระธารามหาสมุทร
          บริสุทธิ์น้ำพระทัยยิ่งใหญ่หลวง
          เป็นที่อาบที่พึ่งพิงชนทั้งปวง
          ทรงหนักหน่วงเหนือกำหนดยิ่งอดทน
ธ ทรงดุจพระธรณีที่ใหญ่ยิ่ง
เป็นทั้งมิ่งทั้งขวัญบันดาลผล
ทรงแบกแบ่งพระภาระพระภูมิพล
เป็นมงคลแผ่นดินแม่แก่ปวงไทย
          ธ ทรงยิ่งมิ่งมาตากว่าทุกแม่
          ด้วยทรงแผ่พระกรุณาอัชฌาสัย
          ทรงประดับประทับอุราประชาชัย
          ยากหญิงใดประเสริฐเยี่ยมเทียมพระองค์
ขอเดชพระไตรรัตน์สวัสดิศร
ถวายพระพรพระแม่มาตุลุราชประสงค์
ขอชาติศาสน์กษัตริย์ศรีจักรีวงศ์
เด่นดำรงเจริญมั่นนิรันดร์เทอญ


                                                  ประพันธ์คำร้องโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
          เพลงขับร้องในงาน “ราตรีศรีสยาม”
          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๔
บทเพลง "ชีวิต"

           
 ชีวิตคนหมุนวนเวียนว่าย  ความเกิดแก่เจ็บตาย
เกิดกับหญิงชายทุกคน ชีวิตที่ชั่วดีมีจน  เพราะเวรกรรมตน
สรรค์สร้างสกลเป็นผลนำ  แม้ใครทำชั่วผลกรรมติดตัว
ตามเกณฑ์  ทุกข์ทรามตามเวร  ลำบากยากเข็ญเคราะห์กรรม
ชาติก่อนทำดีย่อมมีผลบุญค้ำจุนชื่นฉ่ำ  แรงบุญกุศลดลนำ
สำราญรุ่งเรืองเด่นงาม

          *ชีวิตดับลับลาโลกไป  ความดีชั่วทำไว้ประดับไว้ในโลกา
ชีวิตใครใช่อยู่คู่ฟ้า  สรรเสริญนินทา  นั้นเป็นเช่นตราประทับนาม
ขอทำกรรมดีไว้เป็นศักดิ์ศรีเชิดตัว  เว้นทำกรรมชั่วกลัวบาป
สาปสรรเลวทราม   แผ่เมตตาคุณ  แผ่บุญทุกที่มิมีใครห้าม  
คนดีโลกซ้องทุกยาม  เทิดนามเชิดชูบูชา


                                                  ประพันธ์คำร้องโดย  ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุลหยดหนึ่งแห่งธารน้ำใจ

            
เมื่อใครทุกข์เข็ญยากเย็นหม่นไหม้อาดูร
ทุกข์ใจเพิ่มพูนสิ้นสูญทุกสิ่ง
สุดทนผจญเคราะห์กรรม
อดอยากตรากตรำช้ำจริง
ดังถูกทอดทิ้งกลางสายธารน้ำตา
                                    หากมีน้ำใจแห่งใครโอบเอื้อเอ็นดู
                        ค้ำจุนอุ้มชูกู้ทุกข์ทั่วหน้า
                        หยดหนึ่งแห่งธารน้ำใจ
                        หลั่งให้กลบรอยน้ำตา
                        ย่อมช่วยชีวา พาพบความแจ่มใส
            *แรงกรรมครั้งใดใครก่อใครทำ
เวรกรรมชักนำประสบปวงภัย
ลืมความทุกข์ตรมข่มจิตสู้ไป
ชีวิตเริ่มใหม่สดใสยืนนาน
หลั่งเถิดน้ำใจหลั่งไปให้ชุ่มชุมชน
                                    ผลดีจะดลให้พ้นภัยผ่าน
                        ให้อิ่มเอิบในผลบุญ
                        ให้อบอุ่นใจสำราญ
                        โลกจะสุขศานต์โดยสายธารเมตตา (ซ้ำ *)


                                                  ประพันธ์คำร้องโดย  ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุลบทเพลง "รักนั้นเป็นฉันใด"

                         
            รักนั้นเป็นฉันใดใครรู้บ้าง
                      แข็งกระด้างอ่อนนุ่มชุ่มไฉน
                      รสหอมหวานเหมือนตาล หรืออย่างไร
                      หรือว่าใสดังเพชรเม็ดงามตา

            *รักนั้นหวานรัญจวนชวนชื่นชม
หรือว่าขมดังบอระเพ็ดเข็ดชิวหา
หรือเย็นรื่นชื่นฉ่ำล้ำธารา
หรือร้อนกว่าความร้อนแรงแห่งตะวัน

                                    ถึงรักเป็นเช่นใดในโลกนี้
                        รักก็มีอานุภาพอาบใจฉัน
                        เพราะทำให้ฉันรักเธอเพ้อรำพัน
                        ทุกคืนวันรักจับใจไม่คลายเกลียว (ซ้ำ *)


                                                  ประพันธ์คำร้องโดย  ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล


 
Home : Contact us
  Top Page : Back